əhəngdaşı

əhəngdaşı
is. Tərkibində əhəng olan çöküntü süxur – inşaat materialı. Əhəngdaşını yandırıb əhəng alırlar. Əhəngdaşından tikilmiş ev. – Çökmə süxurların dənizdə əmələ gələn növlərinə misal olaraq qumdaşı, əhəngdaşı, gil və s. -ni göstərmək olar. M. Qaşqay.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • fosforit — <yunancadan> Fosfat maddəsi ilə zənginləşmiş süxur (qumdaşı, əhəngdaşı və s.) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gil — is. 1. Yer səthində və ya altında olan, yaş halda özlü kütləyə çevrilən çöküntü süxuru (dulusçuluq, heykəltəraşlıq və tikintidə işlədilir). Qırmızı gil. Gil məhlulu. – Çökmə süxurların dənizdə əmələ gələn növlərinə misal olaraq qumaşı, əhəngdaşı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kalsium — <lat.> kim. Əhəngdaşı, mərmər və s. tərkibində olan gümüşü ağ rəngli metal – kimyəvi element …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qumdaşı — is. geol. Gil, əhəng və s. ilə qarışıb bərkimiş qumdan ibarət süxur. Çökmə süxurların dənizdə əmələ gələn növlərinə misal olaraq qumdaşı, əhəngdaşı, gil və s. göstərmək olar. M. Qaşqay …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirləmək — f. Üzərinə şir çəkmək. Çini qabların üzərini şirləmək üçün çöl şpatı, kaolin, silisium ilə bərabər təbaşir və əhəngdaşı da işlədilir. A. Quliyev. // Üstünü rəngləmək, boya ilə boyamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tabaşir — is. <fars.> Kimya, rezin və s. sənaye sahələrində işlədilən yumşaq ağ əhəngdaşı. // Həmin əhəngdaşının yazmaq, bir şeyi ağartmaq və s. üçün işlədilən parçası, tozu və ya məhlulu. Divarı tabaşirlə ağartmaq. – Semyonov lövhədə tabaşirin saat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəng — is. <fars.> Əhəngdaşını yandırmaqla əldə edilən ağrəngli, kəsək halında material. <Qərənfil:> Keçən il təşəbbüs qaldırdınız ki, təzə yasli tikək, düzün ortasına bir iki araba əhəngdən, qumdan tökdünüz, qaldı yağışın altında. İ. Ə.. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”